ฝั่งโน้นว่าง สะดวก ฝั่งนี้ก็เตรียมตัวไปเลยละกันครับ