ผมไม่ได้มืนคนเดียวนะ พนักงานถอนเงินเกินเท่าตัว ร้านข้าวถอนเกินอีก 20 มีคนมืนเป็นเพื่อนด้วย 555 4sq.com/VpzOON