ป่านนี้ช่างซับซ้อนยิ่งนัก แต่ก็อยู่กันได้ ผลัดกันโต บางประเภทก็ยังเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน #เพ้อ instagram.com/p/ia371SGHPF/