ปิดการแจ้งให้ Authentication ก่อนใช้งาน xampp ให้ตามลิงค์นี้ไป แล้ว Comment ไฟล์ .htaccess ให้หมด ก็จะปกติแล้ว… fb.me/OsZRkzGt