ปวดเบ้าตา ปวดตา ลามยันท้ายทอย T_T เสมือนแบกอะไรหนักๆ ไว้ก็ไม่ปาน