ปลายตะเกียบเหมือนหน่อไม้ฝรั่ง แต่ใช้ดีมาก ขณะที่ช้อนก็มีโอกาสตกชามน้อยมาก พี่บอกนวัตกรรม! Aris,Boat Thaweesap [pic]: 4sq.com/11oFHvr