ประสบการณ์มันสอนว่า “เราจะให้คนอื่นมากำหนดความสำเร็จ… instagram.com/p/h6VnoUmHJ6/