ประจำการ พร้อมลุยภารกิจต่อแหละ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/14Biacx