ปกหนังสือสมัยน่าอ่านกว่าเดิมเยอะเลย หรือเพราะว่ามันใช้สีส้มหว่า fb.me/6yII91qAf