บ่ายๆ มาติดตั้ง centOS 6.4 ต่อ ช่วงที่รอก็เล่น mangodb แบบ online ไปก่อน เมนู TRY IT OUT