บางทีเอกสารก็ไม่มีได้เขียนไว้ ลองผิดลองถูกแบบบ้าน ๆ จนกว่าจะได้ตัวเลขที่ชัดเจน #developer