น่าจะจุดพักสุดท้ายแล้วว เกือบ 9 ชม แต่ใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว (@ Cafe’ Amazon @ptt. Nongsai) [pic]: 4sq.com/10c0fFQ