นึกว่าแบตเสื่อม พอเอาที่ชาร์ตอันใหม่เสียบ ซดยังกะไม่ได้กินไฟมาช้านาน ตกลงคือที่ชาร์ตมีปัญหาแน่ๆ >,<