นี่คือตัวอย่าง lab ที่นั่งหัดทำตาม ebook เล่มหนึ่งเมื่อปี 2011 ครอบคลุมเกือบทุกเรื่อง จำนวน 66 ตัวอย่าง #yii #pratice http://t.co/ZedBASaz