นานๆ จะแวะมาที อันนี้เป็นเทคนิคการใช้ renderPartial ใน gridview หรือ widgets อื่นๆ ตัวอย่างนี้ลองกับ Wizard #yiifb.me/OSmhSYQA