“นาถวัฒน์” แปลว่า เจริญด้วยที่พึ่ง น่าจะเหมาะกับสถานะเขาตอนนี้ #หลาน