นั่งทำความสะอาดห้อง ไม่ได้ทำนานแล้วว เริ่มจากถอดปลั๊กตู้เย็น พัดลม และโต๊ะทีวี