นอกจากจะ fixed เมนูแล้วเวลาเลื่อนลงมา มันยังสามารถทำให้จางลางๆ ได้ด้วย ^^ #menu #css3 #fixed #scroll fb.me/KirY9kLz