ที่ Drexel University เขาเรียนกันกี่วันนะ สำหรับ 142 สไลด์ แต่วันนี้ 3 ชม =56/142 เปรม #SoftwareArchitecture [pic]: 4sq.com/RIPyvI