ที่เก่าๆ (@ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา หลังราม) 4sq.com/UHyAOU