ทีเด็ดของใหม่ของ booster มันได้เพิ่ม notifyjs เข้ามา ซึ่งเอามาใช้เตือนการทำธุรกรรม ทั้งหลายทั้งปวงร่วมกับ flash… fb.me/1Ub16hNaL