ทำแต่งานกะเรียน จนทุกคนมองว่าเป็นเกย์ไปแล้ว ฮาๆ _ _” เป็นอะไรไม่เป็น