ทั้งเน็ตล่ม เน็ตเวิร์กมีปัญหา พึ่งคลี่คลาย ได้จับ coding แล้ว