ทดสอบ wifi ผ่าน notebook ที่มี algorithm บางอย่าง จาก 1 ไป 2 จาก 2 ไป 2 แบบพหุ #network #wifi #algorithm fb.me/2GVVMicOq