ถ้าไม่มีภาระนี่ อยากจะเข้าไปเก็บภาพ และวีดีโอข้างนอกตึกจัง อดสงสัยไม่ได้