ถ้าไม่มีคนบอกว่า เช็คคืนภาษีต้องเอามาขึ้นเงิน มันก็คงยังอยู่ในซอง พออัพเดตสมุด เล่มเก่ายาวจนล้นมา 5 แผ่น ได้เล่มให… 4sq.com/1296LUt