ถ้าใช้ widget CJuiDatePicker ร่วมกับ extensions select2 แล้วมีปัญหา เอาตัวนี้ไป! #Yii #datepicker #extension #widget http://t.co/kowebdJF