ถ้าใช้ SMS Backup & Restore แล้ว backup สำเร็จ แต่ restore แล้วเกิด Error! => Restore failed…… ให้เคลียร์ memory แล้วทำใหม่อีกรอบ