ถ้าใครเคยเล่น wordpress แล้วอยากจะเอา wordpress ผนวกรวมกับ yii สามารถทำได้เลยตามนี้ครับ #yii #integration #wordpress fb.me/1HTDhQxt1