ถ้าเราพัฒนากันเป็นทีม และมีการเก็บตัวของ dev และ production อยู่คนละ server เวลาย้ายแล้วมักเจอปัญหาบ่อย ๆ คือ… fb.me/3p839g1lQ