ถ้าหากต้องการทดสอบ script บางภาษา แต่ไม่อยากติดตั้ง tools ในการเขียน(รกเครื่อง) ลองใช้ 2 เว็บนี้ฮ่ะ… fb.me/2ttJBlfDf