ถ้ามีความจำเป็นต้องลิสต์รายการชื่อฐานข้อมูลมาแสดง ให้ใช้ Yii::app()->db->schema->tableNames; #yii #db #list #tablename #schema