ถ้าฝั่งที่กำลังเข้าบุกสถานที่ราชการ ยังไม่ยุติ ก็คงเหมือนหนังม้วนเดิมครับ ที่เกิดซ้ำ ๆ ซาก ๆ วังวนแบบนี้มาตั้งนานแล้ว