ถ้าจะเช็ค wifi ว่ามีการหลุดหรือเปล่า => ping google.com -t > c:log_playwork_cloud_20121126.txt #network #log #memory