ถึงแล้ว เสบียงสู้ศึกวันนี้ พร้อมแล้ว (@ หอพักซัลชา) [pic]: 4sq.com/178yLU8