ถึงแล้ว! การบ้านเริ่มได้แล้วครับบบ 5555 ปล. ลืมปิดไฟห้องน้ำอะ 5 วันที่มันเปิดทิ้งไว้ T_T เปลือง โลกร้อน (@ หอพักซัลชา) 4sq.com/TGy3cN