ถึงแล้วว แต่ยังเข้าวัดไม่ได้ ร้อน ^^ (@ วัดมหรรณพารามวรวิหาร (Wat Mahannapharam)) 4sq.com/Y5OMHa