ถึงแม้จะเป็นแค่เสี้ยวเวลา แต่มันก็นำพามาซึ่งความสุข #วันวาน