ถึงแม้จะรบกวนสมาธิบ้าง แต่คิดซะว่ามันมาอยู่เป็นเพื่อนละกัน