ถึงห้อง อาบน้ำ ของีบสักหน่อย เอาแรง แล้วค่อยกลับรามฯ แว็บ ZzzzzZzzZzz #หลังสอบ