ถึงห้องแล้ว มีแบตใช้แล้ว ซักผ้า อาบน้ำ ก่อน (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1aTNEwg