ถึงห้องแล้วว ^^ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/10cYXz0