ถึงบ้านแล้วจ้า 19:00-13:00(อีกวัน) ทุ่งนาหมดแล้ว ไปปลูกยางพารากันหมดแล้ว (@ บ้านแก้วปัดโป่ง) [pic]: 4sq.com/12RQrmS