ตื่นมาแล้วห้าว ซักผ้าห่มแต่เช้าเลย อากาศเริ่มไม่เย็นแล้ว