ตื่นขึ้นมา coding ต่อ สมองกำลังพลั่งพรู หลังจากแอบงีบไปตอนสามทุ่ม #coding