ตาราง 6 โมงก็มาแทบจะไม่ทันละ จริงๆ 17:30 – 20:30 นะฮ๊าฟ วันแรกมานั่งตาปริบๆ 45 นาที ฮาา 4sq.com/ZXhApk