ตามที่คาดไว้ yii 2.0 preview ออกมาเรียบร้อยแล้ว fb.me/HtL4CXya