ตากผ้า ขัดพื้นห้องเสร็จ ยืดพิ้นที่นอนได้แล้วววว ^^