ตากผ้าไว้เหมือนเดิม เพราะยังไม่แห้งดีพอ ดูเหมือนฝนจะตกไงไม่รู้ ไม่มีทางเลือก