ตัวอย่างหนึ่งที่เอา Yii+Bootstrap มาใช้ร่วมกัน ไม่มีปัญหาอะไร สวยงาม เรียบง่ายดี #yii #bootstrap http://t.co/P8qMadUq